Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
18:00
+293
2.39 3.02 2.98
add / remove
My Markets
Main Markets
add / remove
My Markets
Result
Otelul Galati To Win
2.39
Draw
3.02
CSA Steaua To Win
2.98
Otelul Galati To Win or Draw
1.34
Otelul Galati To Win or CSA Steaua To Win
1.33
CSA Steaua To Win or Draw
1.50
add / remove
My Markets
Correct Score
Otelul Galati Draw CSA Steaua
 
 
 
 
   
add / remove
My Markets
1st Half Correct Score
Otelul Galati Draw CSA Steaua
 
add / remove
My Markets
2nd Half Correct Score
Otelul Galati Draw CSA Steaua
 
 
add / remove
My Markets
Winning Margin
Yes No
To Win By 1 Goal - Otelul Galati 3.74 1.21
To Win By 2 Goals - Otelul Galati 6.75 1.058
To Win By 1 Goal - CSA Steaua 4.30 1.161
To Win By 2 Goals - CSA Steaua 8.40 1.027
To Win By 1 Goal - Otelul Galati or CSA Steaua 2.17 1.58
To Win By 2 Goals - Otelul Galati or CSA Steaua 4.30 1.161
add / remove
My Markets
Winning Method
Yes No
To Win To Nil - Otelul Galati 3.48 1.24
To Win To Nil - CSA Steaua 4.333 1.16
To Win From Behind - Otelul Galati or CSA Steaua 8.00 1.032
To Win To Nil - Otelul Galati or CSA Steaua 2.09 1.63
add / remove
My Markets
Team To Score + Result
Yes No
Both Teams To Score + Otelul Galati To Win 5.15 1.113
Both Teams To Score + CSA Steaua To Win 6.05 1.077
Both Teams To Score + Draw 4.25 1.168
Both Teams To Score + Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win 3.08 1.30
Both Teams To Score + Otelul Galati To Win Or Draw 2.51 1.44
Both Teams To Score + CSA Steaua To Win Or Draw 2.71 1.38
add / remove
My Markets
Score Draw
Yes No
4.25 1.168
add / remove
My Markets
1st Half + Full Time  
1st Half Result/Full Time Result
Otelul Galati (to win 1st half) + Otelul Galati (to win at Full Time)
3.84
Draw in 1st half + Otelul Galati (to win at Full Time)
5.40
CSA Steaua (to win 1st half) + Otelul Galati (to win at Full Time)
31.00
Otelul Galati (to win 1st half) + Draw at Full Time
14.50
Draw in 1st half + Draw at Full Time
4.15
CSA Steaua (to win 1st half) + Draw at Full Time
14.75
Otelul Galati (to win 1st half) + CSA Steaua (to win at Full Time)
35.00
Draw in 1st half + CSA Steaua (to win at Full Time)
6.45
CSA Steaua (to win 1st half) + CSA Steaua (to win at Full Time)
4.95
add / remove
My Markets
1st Half + 2nd Half
Otelul Galati (to win 1st half) + Otelul Galati (to win 2nd half)
8.80
Draw in 1st half + Otelul Galati (to win 2nd half)
5.40
CSA Steaua (to win 1st half) + Otelul Galati (to win 2nd half)
9.60
Otelul Galati (to win 1st half) + Draw in 2nd half
7.20
Draw in 1st half + Draw in 2nd half
4.15
CSA Steaua (to win 1st half) + Draw in 2nd half
8.60
Otelul Galati (to win 1st half) + CSA Steaua (to win 2nd half)
9.70
Draw in 1st half + CSA Steaua (to win 2nd half)
6.45
CSA Steaua (to win 1st half) + CSA Steaua (to win 2nd half)
12.50
add / remove
My Markets
Half With Most Goals
1st Half Equal Number 2nd Half
3.10 3.18 2.09
add / remove
My Markets
Half With First Goal
1st Half No Goals 2nd Half
1.50 6.85 3.35
add / remove
My Markets
Half With Most Goals (Otelul Galati)
1st Half Equal Number 2nd Half
3.60 2.20 2.61
add / remove
My Markets
Half With Most Goals (CSA Steaua)
1st Half Equal Number 2nd Half
3.80 2.04 2.78
add / remove
My Markets
Full Time Result + Total Goals
Yes No
Otelul Galati To Win + Total Under 1.5 6.25 1.072
Otelul Galati To Win + Total Under 2.5 4.30 1.162
Otelul Galati To Win + Total Under 3.5 2.88 1.34
Otelul Galati To Win + Total Over 1.5 3.20 1.28
Otelul Galati To Win + Total Over 2.5 4.20 1.169
Otelul Galati To Win + Total Over 3.5 8.00 1.032
CSA Steaua To Win + Total Under 1.5 7.00 1.052
CSA Steaua To Win + Total Under 2.5 5.10 1.116
CSA Steaua To Win + Total Under 3.5 3.42 1.25
CSA Steaua To Win + Total Over 1.5 4.10 1.179
CSA Steaua To Win + Total Over 2.5 5.25 1.108
CSA Steaua To Win + Total Over 3.5 9.90 1.007
Draw + Total Under 1.5 6.85 1.055
Draw + Total Under 2.5 3.42 1.25
Draw + Total Under 3.5 3.42 1.25
Draw + Total Over 1.5 4.25 1.168
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Under 1.5 3.65 1.22
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Under 2.5 2.05 1.65
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Under 3.5 1.68 2.01
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Over 1.5 1.952 1.72
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Over 2.5 3.34 1.26
Otelul Galati To Win Or Draw + Total Over 3.5 5.55 1.096
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Under 1.5 3.98 1.188
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Under 2.5 2.21 1.56
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Under 3.5 1.85 1.81
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Over 1.5 2.23 1.55
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Over 2.5 4.05 1.182
CSA Steaua To Win Or Draw + Total Over 3.5 6.40 1.067
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Under 1.5 3.74 1.21
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Under 2.5 2.54 1.43
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Under 3.5 1.68 2.01
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Over 1.5 1.92 1.75
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Over 2.5 2.54 1.43
Otelul Galati To Win Or CSA Steaua To Win + Total Over 3.5 5.35 1.104