Sinyavskii, Vladimir
Zhogal, Fedor
06:30
+44
Sinyavskii, Vladimir 2.06
Zhogal, Fedor 1.68
Sinyavskii, Vladimir (+2.5) 1.81
Zhogal, Fedor (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Zademleniuk, Nikolay
Sinyavskii, Vladimir
07:00
+44
Zademleniuk, Nikolay 2.06
Sinyavskii, Vladimir 1.68
Zademleniuk, Nikolay (+2.5) 1.81
Sinyavskii, Vladimir (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Zhogal, Fedor
Arefev, Sergey
07:30
+44
Zhogal, Fedor 2.31
Arefev, Sergey 1.54
Zhogal, Fedor (+3.5) 1.90
Arefev, Sergey (-3.5) 1.80
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Zademleniuk, Nikolay
Zhogal, Fedor
08:30
+44
Zademleniuk, Nikolay 2.21
Zhogal, Fedor 1.59
Zademleniuk, Nikolay (+3.5) 1.83
Zhogal, Fedor (-3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Lysakovskiy, Sergey
Kopchinskii, Andrei
10:00
+44
Lysakovskiy, Sergey 1.44
Kopchinskii, Andrei 2.58
Lysakovskiy, Sergey (-5.5) 1.88
Kopchinskii, Andrei (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Kernoga, Petr
Beloded, Vadim
10:30
+44
Kernoga, Petr 1.72
Beloded, Vadim 2.00
Kernoga, Petr (-1.5) 1.84
Beloded, Vadim (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kopchinskii, Andrei
Kernoga, Petr
11:00
+44
Kopchinskii, Andrei 1.54
Kernoga, Petr 2.31
Kopchinskii, Andrei (-3.5) 1.80
Kernoga, Petr (+3.5) 1.90
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Beloded, Vadim
Lysakovskiy, Sergey
11:30
+44
Beloded, Vadim 2.49
Lysakovskiy, Sergey 1.47
Beloded, Vadim (+4.5) 1.89
Lysakovskiy, Sergey (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Lysakovskiy, Sergey
Kernoga, Petr
12:00
+44
Lysakovskiy, Sergey 1.44
Kernoga, Petr 2.58
Lysakovskiy, Sergey (-5.5) 1.88
Kernoga, Petr (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Kopchinskii, Andrei
Beloded, Vadim
12:30
+44
Kopchinskii, Andrei 1.47
Beloded, Vadim 2.49
Kopchinskii, Andrei (-4.5) 1.81
Beloded, Vadim (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Chernoi, Andrei
Kulagin, Aleksey
14:00
+44
Chernoi, Andrei 1.72
Kulagin, Aleksey 2.00
Chernoi, Andrei (-1.5) 1.84
Kulagin, Aleksey (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Korol, Dmitrii
Puzanov, Petr
14:30
+44
Korol, Dmitrii 2.06
Puzanov, Petr 1.68
Korol, Dmitrii (+2.5) 1.81
Puzanov, Petr (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kulagin, Aleksey
Korol, Dmitrii
15:00
+44
Kulagin, Aleksey 1.85
Korol, Dmitrii 1.85
Kulagin, Aleksey (+0.5) 1.81
Korol, Dmitrii (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Puzanov, Petr
Chernoi, Andrei
15:30
+44
Puzanov, Petr 2.12
Chernoi, Andrei 1.64
Puzanov, Petr (+2.5) 1.86
Chernoi, Andrei (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Chernoi, Andrei
Korol, Dmitrii
16:00
+44
Chernoi, Andrei 1.44
Korol, Dmitrii 2.58
Chernoi, Andrei (-5.5) 1.88
Korol, Dmitrii (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Kulagin, Aleksey
Puzanov, Petr
16:30
+44
Kulagin, Aleksey 1.27
Puzanov, Petr 3.40
Kulagin, Aleksey (-7.5) 1.86
Puzanov, Petr (+7.5) 1.833
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.87